نکاتی درباره صندلی مناسب

نکاتی درباره صندلی مناسب

نکاتی درباره صندلی مناسب   صندلي‌هاي کاري بايد باتوجه به شغل مورد نظر ويژگي‌هاي به خصوصي داشته باشند. براي مثال فردي که با رايانه کار مي‌کند و بعضي مواقع به پشتي صندلي تکيه مي‌دهد بايد از صندلي‌هايي استفاده کند که پشتي آنها قابليت ارتجاع به سمت عقب را داشته باشد. اگر صندلي پشت‌سري (Headrest) نداشته ادامه مقاله