نکاتی که برای دکوراسیون اداری باید رعایت شود

نکاتی که برای دکوراسیون اداری باید رعایت شود   1) استفاده از رنگ های الهام بخش   رنگ هایی که در دکوراسیون و مبلمان ادای استفاده می کنیم تاثیر بسزایی در روحیه و کارایی افراد دارد پس باید متناسب با حیطه کاری دکوراسیون مناسبی استفاده کرد برای مثال: ادامه مقاله