ارزیابی تکیه گاه صندلی اداری

ارزیابی تکیه گاه صندلی اداری

ارزیابی صندلی از قسمت بالایی و میانی کمر اگر فردی به طور مداوم و طولانی میخواهد روی صندلی اداری بنشیند باید  پشتیبانی از کمر و شکل طبیعی آن به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی یا کمردرد مورد توجه قرار گیرد. پس باید قبل از خرید صندلی اداری از ادامه مقاله