رایج ترین سبک های کتابخانه

رایج ترین سبک های کتابخانه

۱-استاندارد کتابخانه: کتابخانه های استاندارد، کاربردی ترین واحد های قفسه ای هستند. آن ها معمولا از چوب یا ام دی اف ساخته می شوند. و به قفسه هایی با فضای مساوی و قابل تغییر تقسیم می شوند. و البته پشت بسته دارند. ۲- اتژر: اتژر از کتابخانه ی استاندارد ادامه مقاله