مشخصات سالن آمفی تئاتر و سالن سینما

سالن آمفی تئاتر و سالن سینما   صحنه تئاتر: نمایش در هر جایی که مناسب برای بازیگران و یا تماشاگران باشد اتفاق می افتد. این مکان می تواند میدان یک شهر باشد یا در یک پارک و یا هر مکان دیگری. تئاتر هم می تواند به صورت نمایش ادامه مقاله