چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی – مبلمان سینمایی نیک نگاران البرز

نیک نگاران البرز تولید کننده صندلی همایش و صندلی آمفی تئاتر و تجهیزات اداری وسینمایی .

 • این مطلب جهت اطلاع رسانی از اخبار همایش جدید میباشد و منبع خبر انتهای مطلب درج شده است .

 

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی


محورهای همایش:

 • فقه:
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • فقه  سیاسی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 • اصول و قواعد فقه
 • سایر موضوعات مرتبط
 • حقوق :
 • حقوق اساسی
 • حقوق جزای عمومی
 • حقوق مدنی
 • حقوق اداری
 • حقوق تجارت
 • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 • حقوق عمومی
 • حقوق بشر
 • حقوق شهروندی
 • حقوق کیفری
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق دادرسی اداری
 • حقوق جزای عمومی
 • حقوق بازار سرمایه
 • حقوق بین المللی عمومی
 • حقوق سازمانهای بین المللی
 • حقوق بین المللی خصوصی
 • حقوق سرمایه گذاری خارجی
 • آئین دادرسی مدنی
 • آئین دادرسی کیفری
 • مدیریت قضایی
 • مدیریت نظارت و بازرسی
 • مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
 • چالش های حقوقی در روابط بین الملل
 • چالش های حقوقی وکالت در نظام بین المللی
 • چالش های حقوق اسلام با حقوق بین الملل
 • سایر موضوعات مرتبط
 • پژوهش های دینی:
 • مطالعات دینی در حوزه معارف اسلامی
 • مطالعات دینی در حوزه تبلیغات و ارتباطات دینی
 • مطالعات دینی در حوزه اخلاق و عرفان
 • مطالعات دینی در حوزه فقه
 • مطالعات دینی در حوزه فلسفه
 • مطالعات دینی در حوزه علوم اجتماعی
 • مطالعات دینی در حوزه علوم سیاسی
 • مطالعات دینی در حوزه روانشناسی
 • مطالعات دینی در حوزه مدیریت
 • مطالعات دینی در حوزه اقتصاد
 • مطالعات دینی در حوزه حقوق
 • مطالعات دینی در حوزه تاریخ
 • دولت، فرهنگ و مطالعات دینی
 • اصول و مبانی هنر در مطالعات دینی
 • جایگاه امنيت رواني و اجتماعي در مطالعات دینی
 • بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در مطالعات دینی
 • بررسی اندیشه های عرفانی امام و رهبری
 • سایر موضوعات مرتبط
 • ادیان و صلح:
 • زن،دین، صلح
 • دین، کودک ، صلح
 • جایگاه صلح در دین پژوهی
 • صلح، ملیت و شریعت
 • مدیریت اسلامی تبعیض و خشونت
 • سایر موضوعات مرتبط
 • علوم انسانی:
 • آموزش و پرورش
 • ادبیات، تاریخ و فرهنگ
 • الهیات و معارف اسلامی
 • الگوهای ایرانی اسلامی
 • جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات            
 • مطالعات فقه و حقوق
 • مطالعات علوم سیاسی
 • مشاوره و راهنمایی
 • علوم اجتماعی و  فرهنگی
 • علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
 • هنر و مطالعات معماری
 • سایر موضوعات مرتبط
 • علوم اسلامی :
 • علوم قرآن و حدیث
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
 • اسلام و مبانی علوم انسانی
 • علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • روان شناسی و علوم رفتاری
 • مدیریت و اقتصاد
 • علوم انسانی
 • سایر موضوعات مرتبط
 • علوم اجتماعی:
 • مردم‌ شناسی
 • جمعیت‌ شناسی
 • جامعه ‌شناسی
 • برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی
 • جامعه ‌شناسی انقلاب اسلامی
 • مطالعات فرهنگی
 • مطالعات جوانان
 • مدیریت خدمات اجتماعی
 • مدیریت راهبردی فرهنگ
 • برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 • برنامه ریزی گردشگری
 • دانش اجتماعی مسلمین
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • گردشگری مذهبی
 • مطالعات اوقات فراغت
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • جامعه شناسی ورزشی
 • سایر موضوعات مرتبط
 • الهیات و معارف اسلامی:
 • ادیان و عرفان
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • معارف اسلامی و اخلاق
 • معارف اسلامی و ادیان
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • معارف اسلامی و کلام
 • سایر موضوعات مرتبط
 • اقتصاد اسلامی:
 • پژوهش و نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی
 • فلسفه و روش شناسی علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی
 • مطالعات کاربردی اقتصاد اسلامی
 • بررسی تجربه سایر کشورها در تدوین و اجرای اقتصاد اسلامی
 • ارزیابی مسائل اقتصادی ایران با ملاحظه رهیافت های اقتصاد اسلامی
 • طرح علمی چالش های پیش روی اقتصاد اسلامی و راهکارهای حل آن  ها
 • تحلیل علمی و تبیین ماهیت و ساختار نظام اقتصادی اسلام
 • کاوش در باب مسائل نو ظهور در قلمرو فقه اقتصاد
 • بررسی مقایسه ای مکاتب اقتصادی با بینش و کنش اقتصاد اسلامی
 • ارائه الگوهای عملی اسلامی در عرصه اقتصاد
 • مطالعات تطبیقی و نقد مکاتب و نظام های دیگر اقتصادی
 • نظام سازی و الگوهای کاربردی و نظریه های علمی در حوزه اقتصاد اسلامی
 • سایر موضوعات مرتبط
 • مطالعات تمدن اسلامی:
 • ماهیت تمدن نوین اسلامی
 • روش شناسی پژوهش در حوزه تمدن اسلامی
 • مناسبات علوم اسلامی با علوم انسانی و طبیعی در نگرش تمدنی
 • مبانی و شاخص های الگوی تمدنی جمهوری اسلامی در مقایسه با الگوهای رقیب
 • ابعاد تمدنی و هسته مرکزی تمدن نوین اسلامی
 • مبانی کلامی فقهی سبک زندگی اسلامی در افق تمدنی
 • مبانی فلسفی کلامی دولت اسلامی از منظر تمدنی
 • رویکرد تمدنی به بنیادهای نظری شکل گیری جامعه اسلامی
 • مبانی معرفت شناختی آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی
 • روش شناسی آینده پژوهی تحقیق تمدن نوین اسلامی
 • مناسبات حکمت و وحی در آینده پژوهی با تمدن نوین اسلامی
 • آینده پژوهی سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی
 • آینده پژوهی و منطق تحقق تمدن نوین اسلامی
 • آرمان شهر تمدن نوین اسلامی
 • عدالت اقتصادی و تمدن نوین اسلامی
 • نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان در بعد اقتصادی تمدن نوین اسلامی
 • تاریخ طب در تمدن اسلام و ایران
 • سایر موضوعات مرتبط
 • مطالعات دینداری و علوم دینی:
 • دین ، نظم و امنیت
 • ماهیت دین و معنویت
 • رابطه دین و معنویت
 • روانشناسی دین
 • دین مدرن در برابر معنویت
 • جامعه شناسی دینی
 • مطالعه تطبیقی ادیان
 • دین و کیفیت زندگی فردی
 • دین و کیفیت زندگی اجتماعی
 • دین و تفکر مثبت
 • معنویت دینی و غیر دینی
 • اثرات معنویت بر سلامت فردی ،اجتماعی جامعه
 • معنویت ، تفریح و تفرج
 • معنویت در اسلام و سایر ادیان
 • معنویت گرایی و معنویت گریزی در اسلام و ادیان
 • نقش عبادات در حیات معنوی انسان
 • سایر موضوعات مرتبط

بازگشت
برای چاپ مقالات خود در مجلات معتبر داخلی و خارجی
کیک نمایید.


مشاهده منبع خبر همایش

صندلی همایش صندلی آمفی تئاتر - مبلمان اداری سینمایی


 

صندلی همایش و آمفی تئاتر

فروشگاه میز و صندلی مدیریت

فروشگاه میز و صندلی کارمندی

فروشگاه پارتیشن اداری

تجهیزات سالن سینمایی و همایش و آمفی تئاتر

خرید مطمئن از فروشگاه نیک نگاران با گارانتی 2 ساله و 5 سال خدمات پس از فروش

 

تماس با ما :

۰۲۶-۳۲۵۱۳۳۴۶

یک دیدگاه

 1. بازتاب: چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی – مبلمان سینمایی نیک نگاران البرز صندلی همایش - صندلی آمفی تئاتر - صندلی همایش - صندلی -
دکمه بازگشت به بالا