1399-07-13

تاثیر یک صندلی اداری مناسب بر روی کارکنان

صندلی اداری ارگونومیک تاثیرات یک صندلی اداری مناسب برروی کارکنان در مکان های کاری و اداری مدرن نیاز است که کارمندان ساعت های طولانی و متوالی […]