1401-08-08

صندلی آزمایشگاهی و کارگاهی مدل تابوره

صندلی های تابوره طراحی جالبی دارند و البته در طرح های مختلف ساخته میشوند و هرکدام از آنها نیز مزایا و معایب مخصوص به خود را […]
1401-07-24

صندلی ارگونومی مناسب پرستار ، پزشک ، آزمایشگاهی

معرفی چند صندلی مناسب برای شغل های پر مخاطره  مانند : پرستاری ، پزشکی ، آزمایشگاهی کمردرد يکی از شايع ترين و پرهزينه ترين صدمات شغلی […]