1401-09-17

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، آبان ۱۴۰۱ – صندلی آمفی تئاتر – صندلی همایش

نیک نگاران البرز تولید کننده صندلی صندلی آمفی تئاتر  و صندلی همایش تجهیزات اداری وسینمایی . این مطلب جهت اطلاع رسانی از اخبار همایش جدید میباشد […]